Oberbaselbieter
Eisenbahn
Amateure
        home:.      kalender:.      galerie:.      links:.      info:.      downloads:.

Kat Datum Beschreibung Details
15.2.2018 20:00 Monatstreffen Details
17.3.2018 13:00 Tag der offenen Tür -
18.3.2018 10:00 Tag der offenen Tür -
26.4.2018 20:00 Monatstreffen -
19.5.2018 13:00 Teilnahme mit Trammodulen an der Modellbahnausstellung in Burgdorf -
20.5.2018 10:00 Teilnahme mit Trammodulen an der Modellbahnausstellung in Burgdorf -
21.5.2018 10:00 Teilnahme mit Trammodulen an der Modellbahnausstellung in Burgdorf -
17.6.2018 8:00 Clubreise 2018 - Wales Details
18.6.2018 9:00 Clubreise 2018 - Wales Details
19.6.2018 9:00 Clubreise 2018 - Wales Details
Suchen

.:Datum

.:Kategorie